40-lecie Siódemki

Dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu rozpoczęty właśnie rok szkolny będzie wiązał się ze szczególnym wydarzeniem. Społeczność „Siódemki” obchodzić będzie jubileusz 40-lecia powstania Szkoły. Ten szczególny moment będzie nie tylko pretekstem do przypomnienia dziejów Szkoły, lecz także pozwoli uczniom i absolwentom poczuć się współtwórcami tak wyjątkowej społeczności. Czeka nas wiele spotkań i wspomnień, które – mamy nadzieję – współtworzyć będą różne pokolenia absolwentów, ich rodziny oraz przyjaciele. Będziemy zapraszać i zachęcać do podzielenia się materialnymi świadectwami pobytu w szkole (zdjęciami, dyplomami, innymi dokumentami i wspomnieniami).

Mamy nadzieję, że to spontaniczne, stworzone społecznie, archiwum pozwoli pokazać, jak ważnym miejscem jest istniejąca już od 40 lat „Siódemka”. Jesteśmy przekonani, że czas spędzony w Szkole był dla wielu uczniów nie tylko okresem wytężonej nauki, lecz także czasem zawierania przyjaźni i rozwijania własnych zainteresowań. Jubileusz z całą pewnością będzie pretekstem do przypomnienia pracy i dokonań kilku pokoleń pracowników szkoły, bez których trudno wyobrazić sobie dzieje tej Szkoły.
Wszystkich, którzy chcą się podzielić swoimi wspomnieniami, pamiątkami, zdjęciami zapraszamy do kontaktu poprzez
email: 40-lecie@mojasiodemka.pl

Spontaniczny Komitet Organizacyjny Obchodów 40-lecia 7

Projekt EkoSzkoła III

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 nasza Szkoła przystąpiła do III edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „EKO- SZKOŁA”. Realizując cele projektu, chcemy, wraz z innymi szkołami, włączyć się w kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie. Projekt będziemy realizować podczas lekcji przyrody, biologii, geografii, chemii , fizyki , w czasie wycieczek i zajęć w terenie oraz organizując różne konkursy i imprezy szkolne. Będzie się działo !!!!!!!

Katarzyna Brzezińska

Konkurs “Historia Poznania w obiektywie”

  • Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu,
  • Adresat: uczniowie klas IV-VIII SP7 w Poznaniu,
  • Cele: pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata, pogłębienie znajomości topografii, historii, zabytków i ciekawych zakątków Poznania, rozwijanie pasji fotograficznej uczniów;
  • Zadanie: Zadanie konkursowe polega na sfotografowaniu pięknych, ciekawych, wyjątkowych, tajemniczych lub nieznanych zakątków związanych z historią Poznania
  • Terminy: zdjęcie należy podpisać i dostarczyć do biblioteki do 13.10.2021 r. oraz na e-mail: k.klinowski@mojasiodemka.pl.
  • Opiekunowie konkursu: Kamil Klinowski

REGULAMIN I OŚWIADCZENIE

Medalista Igrzysk Olimpijskich Tokio 2021 w SP7

W ramach projektu „Trenuj z medalistami olimpijskimi”, we wtorek 14 września w naszej szkole odbyło się spotkanie z brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich Tokio 2021 Tadeuszem Michalikiem. Spotkanie to było okazją, aby porozmawiać z zapaśnikiem i zgłębić tajniki zapasów, a także zmierzyć się na macie ze sportowcem, który jeszcze miesiąc temu walczył w stolicy Japonii o medale. Podczas naszego spotkania p. Tadeusz Michalik przekonywał wszystkich obecnych do aktywności fizycznej i pokazał, że sport może być sposobem na życie.

Katarzyna Barańska

Rzecznik Praw Ucznia – powitanie

Drodzy Uczniowie,

witam Was w nowym roku szkolnym 2021/2022.
Nauczyciele Siódemki są przewodnikami na drodze zdobywania przez Was wiedzy. Mam nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych, będziecie w naszej szkole czuli się bezpiecznie i będziecie mieli poczucie, że Wasze prawa są szanowane i przestrzegane. Droga do sukcesu jest długa i czasem pojawiają się na niej przeszkody. Zostałam powołana na stanowisko Rzecznika Praw Ucznia po to, aby budować mosty, kiedy na Waszej drodze pojawiają się kłody.

Czytaj więcej…


Wszystkie informacje znajdziesz także na stronie internetowej w zakładce Uczniu, warto wiedzieć > Rzecznik Praw Ucznia


 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca Rady Rodziców:
Aleksandra Regdos kl. 4c
email: aleksandra@regdos.pl

Prezydium Rady Rodziców:
1. Justyna Zwolińska kl. 1c (reprezentant klas 1)
2. Wojciech Bohdanowicz kl. 2d (reprezentant klas 2)
3. Marta Groszak kl. 3d (reprezentant klas 3)
4. Maria Szafrańska kl. 4a (reprezentant klas 4)
5. Marta Łaszcz kl. 5d (reprezentant klas 5)
6. Przemysław Jahns kl. 6b (reprezentant klas 6)
7. Agnieszka Czajkowska-Świętek kl. 7d (reprezentant klas 7)
8. Magdalena Figlewska kl. 8a (reprezentant klas 8).

Komisja Skrutacyjna Rady Rodziców:
1. Magdalena Szłapka kl. 7c
2. Katarzyna Lesińska kl. 7e

Przedstawiciel Rady Rodziców do spraw Świetlicy:
Piotr Jęczkowski kl. 2c

 

Informacja po spotkaniu Rady Rodziców – wrzesień 2021

Szanowni Państwo.

W dniu 10 września 2021r. odbyło się posiedzenie Rady Rodziców. Uczestniczyło w nim 28 z 33 przedstawicieli klas. W posiedzeniu uczestniczyli również Dyrektor Szkoły – Pani Anetta Dropińska-Pawlicka, pedagog szkolny – Pani Katarzyna Ryfa oraz przedstawiciel Rady Pedagogicznej – Pani Agata Borowska.

W kwestiach formalnych, wymagających podjęcia uchwały przez Radę Rodziców, dokonaliśmy wyboru Prezydium Rady Rodziców, a także wybraliśmy Komisję Skrutacyjną oraz Przedstawiciela Rodziców ds. spraw związanych ze Świetlicą. Nazwiska wybranych Rodziców znajdziecie Państwo na stronie internetowej Szkoły, w zakładce Rada Rodziców (zobacz). Ponadto Rada Rodziców zatwierdziła kalendarz szkolny oraz program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2021/2022 oraz ustaliła wysokość składki na Radę Rodziców w wysokości 100 zł (wysokość składki ustalana jest zawsze na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym).

Z uwagi na sytuacje epidemiczną w kraju, Rada Rodziców poda informacje na temat ewentualnej organizacji corocznego Kiermaszu Świątecznego w późniejszym terminie.

Wszelkie pytania bądź wątpliwości proszę kierować bezpośrednio do Przewodniczącego Trójki w Państwa klasie.

Z poważaniem
Aleksandra Regdos
Przewodnicząca Rady Rodziców

ESA – kampania „Pomóżmy dzieciom oddychać lepiej” w Siódemce

Szanowni Państwo,

w efekcie nawiązania współpracy Edukacyjnej Sieci Antysmogowej ESA z marką Otrivin, 40 placówek dydaktycznych z sieci ESA będzie brało udział w kampanii „Pomóżmy dzieciom oddychać lepiej”, której inicjatorem jest firma GSK. Celem kampanii jest uświadomienie wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie dzieci i pokazywanie sposobów na to, jak na co dzień zmniejszać ten negatywny wpływ.

Placówki, które zostały włączone w ten projekt, zostały wyposażone w oczyszczacz powietrza, a we wrześniu otrzymają dostęp do nowych materiałów na platformie eduESA.

Cieszymy się, że nasza szkoła znalazła się wśród placówek wytypowanych do udziału w akcji „Pomóżmy dzieciom oddychać lepiej”. Oczyszczacze służą już dzieciom w bibliotece i na świetlicy szkolnej, a my rozpoczynamy kolejny rok pracy w ramach projektu ESA (Edukacyjna Sieć Antysmogowa).

Andrzej Gągało

List Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dzieci, młodzieży i rodziców

Szanowni Państwo,

Wrzesień tego roku, to dla statystyki publicznej bardzo ważny czas, ponieważ do zakończenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 pozostało tylko kilkanaście dni. Udział w spisie powszechnym jest niezwykle ważny dla nas wszystkich, budowanie świadomego społeczeństwa i postaw obywatelskich jest naszym wspólnym celem.

Poniżej listy Prezesa GUS do Państwa – do uczniów, młodzieży oraz do rodziców. 

List Prezesa GUS do dzieci
List Prezesa GUS do młodzieży
List Prezesa GUS do rodziców

 

 

Międzynarodowy Projekt eTwinning High Five – Przybij piątkę

Jeśli uczyć się języków obcych to tylko w międzynarodowym towarzystwie! Przy współpracy m.in. ze szkołami z Chorwacji, Włoch, Turcji, Niemiec i Francji uczniowie realizują projekt łączący znajomość języka angielskiego, rozwój umiejętności plastycznych oraz zainteresowanie innymi kulturami. Już niedługo dzieci wymienią się odrysowanymi dłońmi i porównają swoje zainteresowania, ulubione jedzenie czy miesiąc swoich urodzin. Dowiemy się również jak powiedzieć „cześć” w językach szkół partnerskich.

Agnieszka Szajek i Galyna Samoiliuk

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast